Risico:

loondoorbetaling

Langdurig zieke medewerker kost meer dan u denkt.

Lange tijd was de horeca de bedrijfstak met het laagste ziekteverzuim, maar met 6,0 procent is het verzuim er inmiddels hoger dan in de meeste andere bedrijfstakken. Met een toename van 2,1 procentpunt kent de horeca zelfs de grootste stijging ten opzichte van een jaar eerder, samen met de zorg en de overige dienstverlening. Als een vast personeelslid uitvalt, bent u meteen driedubbel de klos:

  • U mist iemand met de nodige kennis en ervaring,
  • U moet loon doorbetalen én u moet verplichte stappen zetten volgens de Wet verbetering poortwachter. 
Risico: loondoorbetaling

Loon doorbetalen

Voor een kleine zaak kan het wegvallen van een belangrijke medewerker - zoals een bedrijfsleider of chef-kok rampzalig zijn. De eerste twee jaar dat een medewerker ziek is, moet u volgens de nieuwe horeca-cao het eerste jaar 95 procent en het tweede jaar 75 procent van zijn loon doorbetalen. Bovendien is en blijft een langdurig zieke medewerker een enorm financieel risico. U betaalt namelijk niet alleen loon door, maar ook de kosten voor vervanging, re-integratiebegeleiding, bedrijfsarts, opleiding et cetera.

Dragen of verzekeren?

Kleinere werkgevers denken dat zij het loondoorbetalingsrisico niet hoeven te verzekeren, terwijl het risico bij hen groter is. Want uitval van één werknemer, heeft vaak al een enorme impact en niet alleen op de loonkosten. Veel horecaondernemers sluiten pas een verzuimverzekering (ook wel ‘loondoorbetalingsverzekering’ genoemd) af als ze gaan uitbreiden, terwijl de impact van verzuim dan lager is (want relatief kleiner). Heeft u onvoldoende reserve heeft om dit risico te dragen? Dan is het verstandig een verzuimverzekering (loondoorbetalingsverzekering) af te 
sluiten. Kom in contact met ons en laat u informeren over de mogelijkheden van DePolisOber. 

Wet verbetering poortwachter

Als een medewerker langere tijd ziek blijft, verplicht de Wet verbetering poortwachter u tot veel extra werk, zoals het aanleggen van een dossier over de langdurig zieke medewerker. 

Zieke oproepkrachten

Als een oproepkracht zich ziek meldt, roostert u iemand anders in - wel zo makkelijk. Maar als die persoon een vast oproepcontract heeft en langer dan een dag ziek is, heeft hij mogelijk recht op loondoorbetaling, afhankelijk van het type contract en het aantal uren dat de werknemer in de voorgaande maanden heeft gewerkt. De hoogte van de betaling wordt gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat hij in de 13 weken daarvoor gewerkt heeft.

Belangrijkste uitvalrisico’s

Met stip op 1 in de lijst van oorzaken van uitval staat een te hoge werkdruk. Vooral in een klein hotel is er maar weinig flexibiliteit mogelijk. Tijdens piekdrukte moet er door iedereen non-stop doorgewerkt worden. Andere belangrijke uitvalrisico’s zijn:
• Ernstige verwonding door snijden, branden of uitglijden 
• Zware werkomstandigheden: lang achter elkaar staand werken.
• Agressie en geweld: ontevreden of beschonken gasten. Of nog traumatischer: een overval.

Financiële steun

Hans Slob (Schade- en inkomens adviseur bij DePolisOber) adviseert om ondanks alle drukte in de zaak, eens een paar uurtjes te besteden aan de studie van subsidiemogelijkheden. ‘Een goed inzicht en daarop gebaseerd beleid kan een grote, positieve invloed hebben op uw financiële situatie. Zo was ik laatst bij een stel dat samen een restaurant runde. De vrouw werkte al maanden door met een ontstoken schoudergewricht. ‘Zo gaat dat nu eenmaal als je een eigen zaak hebt.’ Ze wist niet dat ze haar arbeidsongeschiktheidsverzekering ook kon aanspreken op een gedeeltelijke vergoeding. Voor dat bedrag kunnen ze nu een of twee keer per week een vervanger inhuren.’

Loonkostenvoordeel

Ook blijken maar weinig horeca ondernemers op de hoogte van de nieuwe regeling voor loonkostenvoordeel (LKV): een jaarlijkse tegemoetkoming als u werknemers uit bepaalde groepen aanneemt. Het UWV biedt loonkostenvoordeel bij indienstneming van: 

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers (nieuw in dienst of herplaatst)
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en 'scholingsbelemmerden'

Met plezier naar het werk

Het verloop in horeca personeel is vaak hoog. U biedt uw personeel al een gezonde en veilige werkomgeving. Maar hoe zorgt u ervoor dat u uw mensen aan u bindt? Hoe zorgt u dat tijdelijke krachten bij vertrek zelf een vervanger aandragen omdat ze met zoveel plezier bij u hebben gewerkt? Als u plezier in het werk van uw werknemers kunt brengen, houdt u het verloop en het verzuim laag. Wat kunt u daarvoor doen?

  • Laat zien dat u uw medewerkers waardeert. Geef regelmatig een compliment; dat stimuleert ze hun werk zo goed mogelijk te doen.
  • Investeer in arbeidsvitaliteit. Werken in een restaurant is zwaar. Neem maatregelen om uw 
    mensen gezond en vitaal te houden.
  • Investeer in de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers. Biedt waar mogelijk door groeimogelijkheden.
Neem contact met mij op!

Contact

Heb je vragen of wil je graag
samenwerken met De Polis Ober? 

 

De Polis Ober

De Polis Ober serveert
u het meest complete verzekeringspakket!

Contact formulier

Website laten maken door Dotsimpel